Kursa mērķis ir sniegt bakalaura programmas studentiem zināšanas par loģistikas pamatiem sekojošās sfērās:

·Loģistikas attīstība , izaicinājumi un uzdevumi uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanā.

·Loģistikas funkcijas;Piegādes ķēdes vadība( supply Chain management);

·Piegādes serviss un kvalitāte attiecībā pret loģistikas izmaksām;

·Sadales vadīšana un plānošana;

·Ražošanas vadīšana un plānošana;

·Materiālu sagādes vadīšana un plānošana;

·Transporta veidi to loma Piegādes ķēžu vadībā;

·Noliktavas un preču distribūcija;

·Starptautisks tirdzniecības un transporta nosacījumi, termini un dokumentācija; Praktiski piemēri un statistikas dati.

Ilgtspējīgas efektīvas piegāžu ķēdes un atgriezeniskās preču plūsmas izveidošana un pilnveidošana mainīgā globālās konkurences vidē.
Kursa apraksts LV papildinats(17-124)_2020.doc.pdfKursa apraksts LV papildinats(17-124)_2020.doc.pdf