Kursa mērķis ir veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas iemaņas un prasmes, tulkojot dažādu veidu mikroekonomikas un makroekonomikas tekstus, īpašu uzmanību veltot tekstu kontrastīvam sastatījumam, nosakot kopīgo un atšķirīgo, darbam ar terminiem, kā arī kļūdainu tulkojumu rediģēšanai

Kursa apraksts LV_Tulkošana_finanšu teksti_3TA.pdfKursa apraksts LV_Tulkošana_finanšu teksti_3TA.pdf