Kurss iepazstina ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai.