1.KAS IR ZINĀTNISKS PĒTĪJUMS°

2.DARBA VIRSRAKSTS

3.DARBA KOPSAVILKUMS

4.DARBA IEVADA STRUKTŪRA

5.LITERATŪRAS APSKATS

6.PĒTĪJUMA MATERIĀLI UN METODES

7.REZULTĀTI UN TO APSPRIEŠANA

8.STUDENTU PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒŠANAS PRINCIPI

9.ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS NOFORMĒŠANAS PRINCIPI

10.MUTISKA ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANAS PRINCIPI

11.PATENTS UN PATENTĒŠANA