Kursa mērķis

Izkopt studentu krievu valodas prasmes un iemaņas komunikācijai sadzīves un biznesa vidē.

Studiju kursa saturs

 

1. Iepazīšanās un iepazīstināšana. Alfabēts. 

2. Mana ģimene. Profesijas. Hobiji. Skaitļi. Gadalaiki.

3. Valodas un valstis. Vietniekvārdi.

4. Tagadne. Darbības vārds. Sports.

5. Vizītkartes (darba vieta, darbības virziens, profesija, ieņemamais amats u. tml.). Pārbaudes darbs.

6. Apģērbs. Iepirkšanās. Īpašības vārdi.

7. ēdieni. Ēdienu pasūtīšana. Prezentācija.

8. Transports. Ceļojums. Viesnīcā.

9. Mana pilsēta un valsts. Teksta veidošana.

10. Klimats, laiks. Dzimšanas dienas. Svētki. Prezentācija.

11. Pirmā iespaida nozīme (ārējais izskats u.tml.). Pārbaudes darbs.

12. pagātne.

13. Sadzīviskas sarunas pa telefonu. Jautājumi un atbildes.

14. Nākotne. Tehnika, izgudrojumi, zinātne.

15. CV. Biogrāfija. Prezentācija.

16. Kursa apkopojums, diskusija. Pārbaudes darbs.