Uzņēmējdarbības terminoloģija

 Autors:                       Silga Sviķe, Ventspils Augstskolas TSF lektore

Kursa apjoms:2 kredīti (ECTS 3 punkti)

Pārbaudes forma:     eksāmens

Priekšnosacījumi:      ļoti labas vācu valodas un latviešu valodas zināšanas

Mērķis

Apgūt uzņēmējdarbības pamata terminoloģiju vācu un latviešu valodās galvenokārt tulkojot standartizētus un komplicētākus tekstus ekonomikas, uzņēmējdarbības un pārvaldības sfērā (ar tautsaimniecību saistītu tekstu fragmentus, uzņēmumu darbības pārskatus, kvalitātes rokasgrāmatas, pakalpojumu aprakstus, uzņēmējdarbības plānus, lietišķās vēstules u.tml.). Veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas prasmes, īpašu uzmanību veltot uzņēmējdarbības terminu atveidei tulkojumā.

 

Anotācija

Kurss ietver dažādu vācu (šveiciešu, austriešu) tekstu un to fragmentu tulkošanu, tulkošanas problēmu identificēšanu un risināšanu, veikto tulkojumu analīzi. Kursa laikā studenti veiks tulkojumus gan nodarbībās (individuāli un mazās grupās), gan patstāvīgi (mājas darbi). Studentiem kursā jāizstrādā uzņēmējdarbības terminoloģijas glosārijs vācu-latviešu valodās. Kursā galvenokārt tiks veikti rakstiski tulkojumi un tulkojumi ar tulkošanas programmatūru Trados. Tulkojumu kvalitāte tiks apspriesta nodarbībās, analizējot tulkojumus pa teksta daļām, lai novērstu kļūdas un nepilnības un noskaidrotu pieņemamo tulkojuma variantu. Kurss mudinās studentus novērtēt savu un citu veikto tulkojumu kvalitāti. Studentiem jāapgūst prasme pamatot tulkošanas laikā pieņemtos lēmumus.

 

Prasības kredīta iegūšanai

1. Veikt un laikā iesniegt pasniedzējai visus patstāvīgos un individuālos tulkojumus.

2. Iegūt pozitīvu novērtējumu tulkošanas rakstveida pārbaudījumos semestra laikā.

3. Prezentācijas vai tulkojuma ar komentāriem par studenta brīvi izvēlētu uzņēmumu pozitīvs novērtējums.

4. Apmeklēt ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību semestra laikā un aktīvi piedalīties tajās.

5. Iegūt pozitīvu novērtējumu tulkošanas rakstveida pārbaudījumā kursa noslēgumā - eksāmenā.

 

Literatūra

  1. Gabler-Wirtschafts-Lexikon: Taschenduch-Kassette mit 10 Bd. 14., voll.überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, 1997
  2. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga: Norden AB, 2003.
  3. Vācu-latviešu vārdnīca: ap 52000 vārdu. Granta, K., Pampe, E. Rīga: Avots, 1996
  4. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim, 2006
  5. Duden. Wirtschaft von A bis Z. Grundlagenwissen für Beruf, Ausbildung und tägliches leben. 2. veränd. Aufl. Bibliografisches Institut, Mannheim; Dudenverlag, 2004
  6. Duden - Das Synonymwörterbuch, 4. Aufl. Mannheim, 2007
  7. Elektroniskās vārdnīcas (skat. tulkošanas vadlīnijas)
  8. Interneta resursi (TTC, Eur-Lex, Akadterm, Tezaurs u.c.)
  9. Pasniedzējas sagatavotais materiālu un uzdevumu krājums