Kursā studenti iepazīsies ar tiesību lingvistikas pētījumiem no zinātniskajām datu bāzēm, analizēs pētījuma struktūru un saturu.