Kurss iepazstinās ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbbā, izmantojot lekcijas, vieslekcijas, seminārus, reālu situāciju analizi.