Kursa mērķis ir apgūt programmēšanas un skaitļošanas vides MATLAB pamatus ar pielietojumiem inženierijas, signālu un attēlu apstrādes virzienos.