Veidot studenta vārdu krājumu un iemaņas lietišķajā un vispārīgajā angļu valodā mutiskai un rakstiskai saziņai dažādās darījumu partneru sadarbības situācijās. Sniegt priekšstatu par lietišķo rakstu valodu un formu.