Datorizētā prjektēšana ir kurs par iespiedplašu izstrādi izmantojot KiCad programmatūru. Kursā tiek apskatīts arī iespieplates (PCB) realizācija izmantojot frēzēšanas tehnoloģiju.