Kurss paredzēts studentiem izpratnes padziļināšanai par vadības informācijas sistēmu izstrādi, ieviešanu, kontroli, novērtēšanu un stratēģisko izmantošanu. Galvenais akcents tiks likts uz informācijas tehnoloģijas pārvaldības un stratēģiskiem aspektiem.

Kursa ietvaros tiks analizēti gadījuma piemēri, būs pastāvīgie darbi un projekta darbs.