Projektu nedēļas mērķis ir atklāt tulkošanas starpdisciplināro aspektu. Neliels ieskats par tulkošanas starpdisciplinaritāti rodams šajā vietnē:

ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences_translators_en.pdf

2014. gadā projektu nedēļa notiks no 31.03-4.04

4.04 plkst 8.30 D-104. auditorijā notiks grupu ziņojumi par projekta nedēļā paveikto (10-15min). Ziņojumā vajadzētu minēt tēmu, mērķi, uzdevumus, rezultātus. Arī atvēlētā laikā nedaudz ieskicēt darbu pa dienām, lomu sadali grupā.

Lai visiem veicas! Ar projekta nedēļujau esamt paraugs nopietnam, radošam darbam arī citām VeA fakultātēm!