Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar profesionālās tulkošanas metodēm, tulkojot informatīvos un ar uzņēmējdarbību saistītos tekstus no angļu valodas krievu valodā, nodrošinot oriģinālteksta satura pilnīgu atveidi, stilistisko atbilstību un gramatisko pareizību.