Kursa mērķis ir izkopt studentu latviešu valodas prasmes un iemaņas valodas funkciju kopumā; pilnveidot viņu iemaņas latviešu valodas pareizrakstībā, veicinot valodas izpratnes un vārdu krājuma pilnveidi.