Kursa mērķis ir veidot, izkopt un attīstīt studentu tulkošanas iemaņas un prasmes, tulkojot vieglus un vidējas grūtības pakāpes tekstus par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības iestāžu, kā arī valsts un privāto uzņēmumu darbību.