Kursa mērķis ir pilnveidot nepieciešamās krievu valodas prasmes un iemaņas valodas funkciju kopumā, veicinot studentu iegūto zināšanu lietojumu praktiski.