—Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par informācijas tehnoloģiju izmantošanu un uzturēšanu uzņēmumā, par informācijas sistēmu uzbūvi, izvēli, izstrādi un uzturēšanu, kā arī nostiprināt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģiju izmantošanā vadītāja darbībā.