Ievads datorizētajā tulkošanā (Introduction to Computer Aided Translation)

Dr.philol. Jānis Veckrācis

Pārbaudes forma: Ieskaite

Kursa mērķis ir apgūt iemaņas un prasmes darbā ar tulkošanas programmatūras SDL TRADOS rīkiem Translators Workbench, Multiterm, WignAlign, kas nodrošina pamatpramses, lai uzsāktu arī citu līdzīgu programmu apguvi un izmantošanu.

Studiju rezultāti. Jāapgūt prasmes un iemaņas darbā ar tulkošanas atmiņu, tās veidojot ne tikai tulkošanas procesā, bet arī ar programmas WignAlign palīdzību, veidojot jaunas elektroniskās atmiņas „paralelizējot“ jau iztulkotus tekstus ar to oriģināliem.

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids. Elektroniskās tulkošanas atmiņas un terminoloģijas datu bāzes izveide par pasniedzēja noteikto tēmu semestra laikā.

Studiju rezultātu vērtēšana. Elektroniskās tulkošanas atmiņas un terminoloģijas datu bāzes izveide par pasniedzēja noteikto tēmu izveide semestra laikā, aktīva līdzdalība nodarbībās (50%). Ieskaite (prasmju un iemaņu demonstrēšana darbā ar TRADOS programmatūru) (50%)

Kursa saturs. 1. Tulkošanas tehnoloģiju nozīme tulkošanas procesā. 2. Mašīntulkošana un datorizētā tulkošana. Atšķirības. 3. Datorizētās tulkošanas programmatūras:. • TRADOS: www.trados.com • Wordfast :. www. wordfast.net • 2. Deja Vu: www.atrilcom • TRANSIT: www.star-solutions.net • ACROSS:– www.across.net 4. Tulkošanas programmatūras TRADOS rīks Translators Workbench 5. Tulkošanas atmiņas (Translation memory - TM) iespējas. 6. TM rīkjoslas un to funkcijas:File ( Maintenance, Import, Export), Settings, Translation Memory Options, Tools (tulkojuma analīzes, Clean up funkcija). 7. Pirmie soļi ar TRADOS: Jaunas tulkošanas atmiņas (TM) izveide, valodu izvēle. Saikne ar tulkojamo dokumentu Word formātā. Vingrinājumi. 7.1. Workbench rīkjoslas, to pielietošana tulkošanas un TM veidošanas procesā. 7.2. TM redakcionālā apstrāde, izmaiņu veikšana tajā. 7.3. Iztulkota teksta “notīrīšana” (Clean_Up funkcija). Vingrinājumi. 8. Tulkošanas pasūtījums, izmantojot iepriekš izveidotu TM: • Pirmstulkošanas analīze • Automātiskā tulkošanas funkcija, balstoties uz atmiņā esošajiem segmentiem. Vingrinājumi. • Iztulkotā teksta noformēšana saskaņā ar pasūtītāja norādēm. • TM nosūtīšana pa elektronisko pastu. Vingrinājumi Pamatliteratūra http://www.translationzone.com/trados.html Atbildīgā pasniedzēja sagatavoti materiāli Papildliteratūra Citas tulkošanas programmatūru ražotāju tīmekļa vietnes • Wordfast :. www. wordfast.net • 2. Deja Vu: www.atrilcom • TRANSIT: www.star-solutions.net • ACROSS:– www.across.net