Kurss paredzēts studentu izpratnes padziļināšanai par pamatprincipiem, kas saistīti ar modernas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, kontroli, novērtēšanu un stratēģisko izmantošanu biznesa datu apstrādei, biroja automatizācijai un racionalizācijai, lēmumu pieņemšanai. Galvenais akcents tiks likts uz informācijas tehnologiju pārvaldības un stratēģiskajiem aspektiem, ietverot moderno tehnoloģiju piesaisti.

Kursa ietvaros tiks apskatīti gan informācijas pārvaldības un informācijas sistēmu uzņēmējdarbībā vispārējie aspekti, rekomendācijas programmatūras un aparatūras izvēlē, stratēģiskie aspekti, kas saistīti ar informācijas pārvaldību, IS vadīšanu, kā arī modernās tehnologijas - mākoņskaitļošana, mobilās aplikācijas, lieli datu masīvi u.c.