Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par datu bāzu vadības sistēmu (DBVS) tehnoloģiju un nostiprināt praktiskas iemaņas ekonomiska rakstura uzdevumu risināšanā izmantojot DBVS iespējas.