Prasības kursa apguvei:

apmeklējums - vismaz 70% (30% attaisnoti kavējumi, iesniedzot dekanātā lietvedei attaisnojošu dokumentu);

savlaicīgi izpildīti mājasdarbi;

aktīva iesaistīšanās diskusijās un tulkojumu apspriešanā;

sekmīgi nokārtots eksāmens

Kurss tiek realizēts kopā ar lektori Aiju Sīli (tekstu rediģēšana, latviešu valodas kvalitātes jautājumi)


Programme_pdf.pdfProgramme_pdf.pdf