Kursā studenti tiks iepazīstināti ar galvenajām pārvaldības psiholoģijas tēmām un jēdzieniem, īpašu uzmanību pievēršot psiholoģiskā konteksta aspektiem indivīda, uzņēmuma, kolektīva, vadītāja un darbinieku uzvedības un mentālo procesu izpausmēm.