Kursā studenti tiks iepazīstināti ar galvenajām vispārīgās psiholoģijas tēmām, jēdzieniem.