Kursa mērķis - iepazīstināt maģistrantus ar telpiskās statistikas ideju un metožu pamatiem, lai nodrošinātu viņiem teorētisko bāzi un pamatprasmes no Zemes mākslīgajiem pavadoņiem iegūto attēlu, kā arī cita veida telpisko datu augsta līmeņa statistiskajai apstrādei.