Vispārīgās fizikas kurss, kurā iekļauti augstākās matemātikas elementi.