Pamatprincipi attēla un skaņas kodēšanai ciparu signālu formā. Ciparu televīzijas un radio pārraides pamati.