Iegūt pamatzināšanas par vācu valodas izplatību pasaulē, par vāciski runājošo valstu, īpaši Vācijas vēsturi, izprast vēsturiskas likumsakarības saistībā ar attiecīgo valstu vēsturi un Eiropas vēstures kontekstā, iepazīt vēsturiskus notikumus, vēsturiskas personības un to ietekmi, izprast un interpretēt vēsturiskos tekstus.

Iegūt pamatzināšanas par Vācijas Federatīvās Republikas politisko sistēmu, vēlēšanu sistēmu, partijām, dažādiem iekšpolitikas un ārpolitikas aspektiem, kā arī dažādiem sociāliem aspektiem - demogrāfiju, sociālo politiku, svētku dienām, ēšanas paražām, izglītības sistēmu. Iepazīties ar aktualitātēm Vācijā, orientēties Vācijas presē.

Apgūt atbilstošu leksiku.