Jaunās informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbībā

- Tehnoloģiju attīstības tendences

- Uzņēmuma informācijas tehnoloģiju stratēģijas veidošana

- IT projektu ieviešanas praktiskie aspekti