Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortehnikas arhitektūru un informācijas apstrādes tīklu tehnoloģijām.