Kursa mērķis ir nostiprināt maģistrantu zināšanas biznesa angļu valodā, iepazīstinot ar starptautisko darījumu specifiskiem terminiem, padziļināt un nostiprināt zināšanas referātu, prezentāciju izstrādāšanā, un to nolasīšanas praktizēšanā.

Studenti pilnveidos sarunvalodas iemaņas, plaši pielietojot biznesa valodas terminoloģiju. Ikdienā pielietojamā sarunvalodas apguve tiks bagātināta ar situācijām no biznesa dzīves. Maģistranti izstrādās projektus,  prezentēs un aizstāvēs tos.