Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par datu bāzu vadības sistēmu tehnoloģiju un nostiprināt praktiskās iemaņas ekonomiska rakstura uzdevumu risinašanā izmantojot datu bāzu vadības sistēmu iespējas