Kurss domats studentiem ar priekszinasanam. Tiks tulkoti dazadi tekstu veidi.