Nepieciešamās prasmes sekmīga vērtejuma iegūšanai:
- pārzināt VeA resursus (druka, uzstādījumi, noteikumi);
- mācēt izveidot un noformēt dokumentus, tabulas vai prezentācijas MS Office(OpenOffice) vidēs;
- mācēt strādāt ar internetu, meklēt.
u.c.

Sekmīga kursa apgūšanai:
- nepieciešams 100% apmeklējums;
- sekmīgi izpildīt testus klasē;
- sekmīgi izpildīt klases un mājas darbus.
(iespēja iegūt automātisku ieskaiti)
vai
sekmīgi nokārtota ieskaite.