Kursa saturs:

Mikroekonomika

 

  1. lekcija

Ekonomikas jēdziens, mikroekonomika, makroekonomika, resursu ierobežotība, vajadzību neierobežotība. Ekonomikas pamatjēdzieni. Pieprasījums. Piedāvājums. Tirgus līdzsvars. Producer surpulus PS. Total Surpulus TS. Valdības iejaukšanās. Dead Weight Loss.

  1. lekcija

Patērētāja izturēšanās. Preču grozs. Budget constraint, (2 precēm). Slope, opportunity cost. Patērētāju preferences. Indiferences līknes. MRS. Derīgums, derīguma maksimizācija. Pieprasījums. Consumer surpulus CS. Normālas, inferioras preces. Ordināras, Giffina preces.

  1. lekcija

Ražošana, tehnoloģijas, ražošanas funkcijas, (Koba-Duglasa, u.c., ) input, fixed, variable input, marģinālais produkts, short run, long run, return to scale (constant, increasing, decreasing) Peļņas jēdziens, rentabilitāte, Peļņas maksimizācija ar optimālu input, short run, long run, TRS nosacījums.

  1. lekcija

Izmaksas, variable, fixed, total, average, marginal. AC, AVC, AFC. MC līknes, izmaksu minimizācijas uzdevums, short run, long run, Perfect competition tirgus definīcija. Firmas piedāvājums, peļņas maksimizācija ar optimālu output. Industrijas piedāvājums short run, long run. Perfect competition tirgus efektivitāte. Konstantu, augošu, dilstošu izmaksu industrija.

 

  1. lekcija

Monopols, pieprasījuma elastība, ienākumu elastība, marģinālie ieņēmumi, DWL.

Oligopolijas jēdziens. Monopolistiskās konkurences jēdziens. Cenu stratēģijas.

Makroekonomika

  1. lekcija

Makroekonomikas būtība. Tirgus, preces, darbs, kapitāls, kopējais pieprasījums, kopējais piedāvājums, līdzsvars. Galvenie makroekonomikas rādītāji (IKP, NKP un citi) Nauda, definīcija, vēsture, loma ekonomikā. Naudas veidi, apgrozība. Banku sistēma, darbība. Naudas pieprasījums, naudas piedāvājums, LM līkne. Monetārā politika.

 

  1. lekcija

Valdības loma ekonomikā, nodokļi, valdības izdevumi, transfertu maksājumi, IS līkne. IS – LM analīze. Fiskālā politika. Ekonomikas augsme, attīstība. Ekonomikas cikliskā augsme, bezdarbs, inflācija, Filipa līkne, Oukena līkne.

  1. lekcija

Atvērta ekonomika, eksports, imports, valūtas kurss, maksājumu bilance, preču, naudas plūsma Tautsaimniecības nozares. NACE klasifikators. Latvijas makroekonomika, rādītāji, attīstības tendences. Uzņēmējdarbība Latvijā.