Šis ir kurss ir paredzēts praktisko darbu iesniegšanai studiju kursā Ievads elektrodinamikā un antenu teorijā.