Ciparu elektronika un datoru arhitektūra; 2007. gads, B daļas kurss ITBSP studentiem 2KP apjomā, balstīts uz līdzīgu LeTeRa/RTU kursu 3KP apjomā

Tiek pārstrādāts Elektronikas programmas studentiem