Vispārīgā komunikācija angļu valodā: Retorika

Kurss sniedz iespēju paplašināt komunikācijas prasmes:

1. Veidojot mutvārdu tekstus

2. Paplašinot vārdu krājumu atbilstoši apskatītajai tematikai