Autors

Dr. philol., docente Tatjana Stoikova;

Mg.translat., vieslektors Valērijs Sergejevs

LAIS kods

SDSK3011

Pārbaudes forma

Eksāmens

Kredītpunkti

2

Kopējais kontaktnodarbību skaits

16

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Rakstiskā tulkošana I, Rakstiskā tulkošana II

Saite uz pilno kursa aprakstu

Kursa apraksts pieejams kursa lapā