Studiju kursa mērķis

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par mikrokontrolieru pielietojumu,  pamatklasēm, to arhitektūru, tehniskajiem raksturlielumiem, specifiskajām īpašībām, programmēšanu zema līmeņa valodā. Nodrošināt iespēju apgūt mikrokontroliera programmēšanu izmantojot specializētu aparatūras platformu un aparātprogrammas izstrādes vidi, kā arī praktiski pārbaudīt savas spējas izstrādāto praktisko darbu aizstāvēšanā un prezentēt izstrādātā kursa darba rezultātus.