Kursa mērķis sniegt studentiem teorētiskas zināšanas un pilnveidot izpratni par vispārējiem ētikas principiem, attīstīt praktiskās iemaņas un spriestspēju par biznesa ētika un starpkultūru jautājumu risināšanu mūsdienu uzņēmējdarbības vidē.

Informācija

Autors


LAIS kods


Kredītpunkti


Kopējais kontaktnodarbību skaits


Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai


Lekciju skaits


Studiju programmas daļa


Saite uz pilno kursa aprakstuInformācija

Autors


LAIS kods


Kredītpunkti


Kopējais kontaktnodarbību skaits


Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai


Lekciju skaits


Studiju programmas daļa


Saite uz pilno kursa aprakstuInformācija

Autors


LAIS kods


Kredītpunkti


Kopējais kontaktnodarbību skaits


Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai


Lekciju skaits


Studiju programmas daļa


Saite uz pilno kursa aprakstuAutors

Maģ. Uzņēmējdarbības vadībā, vieslektore Līga Koloda

LAIS kods


Kredītpunkti

 3 KP (4.5 ECTS) 

Kopējais kontaktnodarbību skaits                     

12

Nepieciešamās zināšanas kursa uzsākšanai

Pamatzināšanas ekonomikā

Lekciju skaits

5 lekcijas, 7 praktiskās nodarbības

Studiju programmas daļa

2. ierobežotas izvēles daļa

Saite uz pilno kursa aprakstuKursa anotācija

Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni un zināšanas par uzņēmējdarbības praktisko darbību, izprast biznesa ideju ģenerēšanas principus, spēja identificēt problēmu, definēt primāro klientu, mērķauditoriju un tirgu, kā arī spēja veikt idejas validācijas aktivitātes un aprēķināt finanšu rādītājus idejas agrīnā stadijā. Kursa laikā studenti attīstīs biznesa ideju un gūs zināšanas par uzņēmējdarbības principiem. 
Noderīgi palīgmateriāli pieejami: https://www.strategyzer.com/