Šis kurss ir daļa no pašmācību kursa "Izmēģini pats: projekti izglītības tehnoloģiju apgūšanai".

Šeit varat eksperimentēt ar dažādām izglītības tehnoloģijām un pievienot savus projektus.

Logo NextGen projekts

Projekta "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas" atbalsta aktivitātes pasniedzējiem

Šajā Moodle kursā ir pārnesti uzdevumi no Radoši praktiskās darbnīcas "Izglītības tehnoloģijas", kas notika 2020. gada 27. un 28. janvārī Toma Urdzes vadībā.

Norādes pašmācībai

Varat šo kursu izmantot pašmācībai, lai pilnveidotu savas prasmes izglītības tehnoloģiju lietošanai.

Sadaļā "Atgriezeniskā saite" atradīsit Toma ieteikumus un pārdomas par katru projektu.

Ja rodas jautājumi vai saskaraties ar problēmām, lūgumus izmantojiet Atbalsta forumu!


Projektu "Next Generation Micro Cities of Europe" (NextGen) ietvaros tiks izveidota interaktīva digitālā klase, veidoti  tiešsaistes kursi un sniegts atbalsts pasniedzējiem izglītības tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā.

Šajā kursā apkoposim materiālus pasniedzēju atbalstam, tai skaitā, izglītības tehnoloģiju rekomendācijas, labo praksi, instrukcijas un semināru materiālus.