Projektu "Next Generation Micro Cities of Europe" (NextGen) ietvaros tiks izveidota interaktīva digitālā klase, veidoti  tiešsaistes kursi un sniegts atbalsts pasniedzējiem izglītības tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā.

Šajā kursā apkoposim materiālus pasniedzēju atbalstam, tai skaitā, izglītības tehnoloģiju rekomendācijas, labo praksi, instrukcijas un semināru materiālus.