Studiju kursa mērķis

Studiju kursa mērķis apgūt čehu valodas un kultūras pamatus. Mācību kursā tiks pievērsta uzmanība visām četrām valodas prasmēm – lasīšanai, rakstīšanai, runāšanai un klausīšanās. Mācību mērķis ir visu prasmju apguve pamatlīmenī. Čehu valodas kurss ir cieši saistīts ar valsts kultūru un tradīcijām.

 

Studiju rezultāti

Sekmīgas kursa pabeigšanas gadījumā studentu spēs iepazīties, sasveicināties, uzdot vienkāršus jautājumus, runāt par laikapstākļiem, ģimeni, ēdienu, ceļošanu, hobijiem u. tml. vienkāršā veidā. Kursa beigās studenti būs spējīgi turpināt valoda apguvi nākamajā līmenī.

 

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids

Studentu patstāvīgais darbs ietver: 

●      regulāru studiju kursa vielas apgūšanu, izmantojot lekciju materiālus, mācību literatūru, interneta resursus;

●      mājas darbu izpildi;

●      gatavošanos kontroldarbiem un ieskaitei.

 

 

Maksimālais dalībnieku skaits: 16

 

Studiju rezultātu vērtēšana

Gala rezultātu veido:

  • Darbs nodarbībās 10%;
  • Kontroldarbi 50%
  • Ieskaite 40%

 


Kurss domāts visu fakultāšu studentiem, kam interesē valodas lietojums, tulkošana, radoša darbība valodā. 

lit_tulk_5-6lekc_18_02_2019.pptxlit_tulk_5-6lekc_18_02_2019.pptx

Par C course Chinese Civilization (in English)

China-1.pdfChina-1.pdf

Thinking and writing critically and creatively in and for business

(Kritiskā un radošā domāšana un rakstīšana profesionāliem mērķiem)

Author                                                Ms Ieva Vizule, lecturer, Master of Arts

LAIS code                  

Credit points

(ECTS credit points)             2 credit points (3 ECTS), two classes every other week

Form of evaluation                Test

Prerequisites              good English language knowledge, at least a second year student

Course group             Elective, maximum 30 students

Objective

From text comprehension to text creation for a specific purpose and specific target audience in business environment: building on the previously acquired general knowledge and mastery of English to (a) enhance student skill to critically perceive and fully understand written and/or spoken information in different texts and in different media; (b) develop their skill to think critically and creatively, as well as their ability to (c) present their thoughts in various written and spoken texts in English for business.  

Learning outcomes. The student:

- has a good understanding of critical and creative thinking and writing in and for business;

- is able to differentiate among different text genres (relevant for business environment) and understands their specifics;

- has a good understanding of the role of the target audience and is able to adapt their spoken and written texts to the needs and knowledge of a specific target audience;

- is able to select relevant information sources and materials (including theoretical) and analyse and process them, demonstrating individual learning skills;

- is able to present their ideas in written and oral texts in English in a logical, cohesive, well-structured, reader-friendly, convincing (where appropriate) and creative manner (e.g., tweets, texts in social networks, blogs, analytical writing, press releases, digital marketing texts, and others);

- demonstrates appropriate referencing skills (where appropriate);

- is able to reflectively and critically assess their own work as well as that of their colleagues, demonstrates good text revising skills;

- is able to use different available sources for developing their knowledge and upgrading their individual skills (both text creation and English).

Kursa mērķis

Izkopt studentu krievu valodas prasmes un iemaņas komunikācijai sadzīves un biznesa vidē.

Studiju kursa saturs

 

1. Iepazīšanās un iepazīstināšana. Alfabēts. 

2. Mana ģimene. Profesijas. Hobiji. Skaitļi. Gadalaiki.

3. Valodas un valstis. Vietniekvārdi.

4. Tagadne. Darbības vārds. Sports.

5. Vizītkartes (darba vieta, darbības virziens, profesija, ieņemamais amats u. tml.). Pārbaudes darbs.

6. Apģērbs. Iepirkšanās. Īpašības vārdi.

7. ēdieni. Ēdienu pasūtīšana. Prezentācija.

8. Transports. Ceļojums. Viesnīcā.

9. Mana pilsēta un valsts. Teksta veidošana.

10. Klimats, laiks. Dzimšanas dienas. Svētki. Prezentācija.

11. Pirmā iespaida nozīme (ārējais izskats u.tml.). Pārbaudes darbs.

12. pagātne.

13. Sadzīviskas sarunas pa telefonu. Jautājumi un atbildes.

14. Nākotne. Tehnika, izgudrojumi, zinātne.

15. CV. Biogrāfija. Prezentācija.

16. Kursa apkopojums, diskusija. Pārbaudes darbs.

INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES

(lecturer: Rafael Martín calvo)

Course description

Cultural Studies investigates the ways in which "culture” creates and transforms individual experiences, everyday life, social relations and power. In this course, we will explore different sides of our culture at large:

-how cultural ideas, objects and actions are created, and how they interact and arrange the way we percieve our own world (and that of others)

-how our everyday actions (and non-actions) have a wide-ranging set of meanings

-how the different elements of reality can be coded and read as "text”

-how ideas create products and these, in return, affect behaviour

-what sort of relations are established among different categories of people, objects, ideas, etc.


The course requires active participation from the students, as it is based on in-class discussion of the proposed audio-visual materials, and team work. Attendance is mandatory. In addition to class participation, each student will be required to prepare a research paper or multimedia presentation on a particular topic, due at the end of the semester. 


CULTURAL STUDIES: overview of topics

1. The concept of Culture

2. Discourse: culture, power and inequality

3. Binary opposites

4. Representation and visibility

5. The grounds of inequality

1)Race and ethnicity

2)Gender

3)Physical and/or intellectual difference

4)Age

6. The body as site of culture

7. The media and the culture industry

8. Ways of empowerment

The study course objective is to survey the development and construction of Spanish culture and civilization from pre-Roman times to the present, focusing on history, geography, art, politics, current social issues, and the significance of particular customs. Specifically, the course will examine the cultural threads of distinct identities that have been woven together throughout history to influence the character of contemporary Spanish society. Far from viewing Spanish culture as a seamless entity, we will consider the conflicts between dominant and marginalized groups as crucial forces in the shaping of the Spanish identity. 

The course also addresses current relevant issues regarding politics, religion, economics, family values, gender roles, immigration or regional identities. The course’s goal is to analyze realities and articulate ideas related to Spain, and to consider what it means to be Spanish in the multicultural and multilingual situation of Europe today.